Lid worden

Lid worden

Waarom lid worden?

Science on Stage Belgium organiseert gedurende het jaar  activiteiten die gratis zijn voor de leden die in orde zijn met hun lidmaatschap.


Wilt u lid worden van Science on Stage?

Het is heel gemakkelijk.

Lidmaatschap is jaarlijks.

Het geeft recht om

aan de experimenten wedstrijd mee te doen.

aan de europese festival mee te doen als u via de wedstrijd bent geselectionneerd.

aan de gebeurtenissen door Science on Stage Belgium georganiseerd, deel te nemen, buiten eventueel de bijdrage voor het uitrijken van  materiaal.


Hoe moet u doen?

•Voor de nieuwe leden, vult u on line het lid formulier.

•Voor iedereen, Stort 20 € op de rekening van de vereniging:

BE90 0016 4026 3532

GEBABEBB       

Meld uw naam, voornaam, het onderrichte vak,en lidmaatschap met het jaartal.


•Bent u student, vul het formulier in. Het lidmaatschap is slechts 10 €, te storten op de bovenstaande rekening. Meld uw naam, voornaam, student en het jaartal.


Formulier

 
 
 
 
 
 
 
BO
ASO
TSO
BSO
HO
 
1ste graad
2de graad
3de graad
 
ja
neen
 
Een experiment voorstellen
Vertaling van het Frans naar het Nederlands
Vertaling van het Nederlands naar het Frans
Vertaling van het Nederlands naar het Engels
Vertaling van het Engels naar het Nederlands
Foto's maken tijdens onze gebeurtenissen
De filmcamera beheren tijdens onze gebeurtenissen
Contacten leggen
Ideeën geven voor de Quiz of de experimenten kit