contact

Contact opnemen

Hebt u een vraag, een voorstel?

U kunt ons een mail sturen aan

Bernadette Anbergen, voorzitster:

Bernadette.anbergen@scienceonstage.be

Isabelle Querton, secretaresse:

Isabelle.querton@scienceonstage.be

Francis Moreau, penningmeester:

Francis.Moreau@scienceonstage.beof contact opnemen via het hier bijstande formulier

of een brief naar het volgende adres sturen :

NSC  Science on Stage Belgium

Groene Jager laan, 46

1180 - Ukkel


Formulier