Playful Science

Algemeenheden

Playful science is een experimentenfestival dat jaarlijks door Science on Stage belgium wordt georganiseerd, alternerend in de drie regio's van het land. De presentatie op het festival gebeurt in de twee landstalen, soms in het Engels.

Het heeft als doel eenvoudige experimenten voor te stellen, die gemakkelijk door de leerkrachten uit te voeren zijn en direct in de klassen te gebruiken.


Playful Science veloopt als volgt:

  • Meerdere podiumvoorstellingen, van ongeveer 30 minuten, in fysica, chemie of biologie in aanwezigheid van alle deelnemers. Een korte samenvatting in de andere taal is voorzien.

 

  • Een experimentenwedstrijd. De presentator voert een aantal experimenten uit en vraagt de te verwachten resultaten aan de deelnemers.

De deelnemers worden uitgenodigd hun antwoorden op papier te zetten.

De beste tien  antworden krijgen een prijs.


  • Gedurende drie uur, tijdens de middagpauze, is er een experimentenfair. De deelnemers kunnen op eigen tempo van stand naar stand lopen, waar sommige personen hen tonen hoe ze de experimenten, gemaakt met eenvoudig materiaal, kunnen uitvoeren en gebruiken.

 

  • Een uitgebreide wetenschappelijke show van ongeveer 45 minuten op het einde.

 

  • Op het einde van de dag, krijgt iedere deelnemer, een experimentenkit met klein materiaal en een handleiding mee naar huis.


Je kan hier een idee krijgen van onze

 playful science 8

Playful Science 14 digitaal

Wegens Covid 19…Voor de 14de editie van zijn wetenschappelijke experimenten festival, nodigt Science on Stage de geïnteresseerden voor een digitaal versie van Playful Science op 24 oktober vanaf 9 uur.

We bieden u een 20-tal presentaties aan, gebracht door wetenschappers die u wellicht al heeft ontmoet in een van onze voorgaande edities. Er zullen onderwerpen zijn over fysica, chemie en biologie.


Teneinde u op de dag zelf toe te laten alle informatie online te raadplegen, en opdat u maximaal kan genieten van alle aangeboden materiaal, is het noodzakelijk dat u zich vooraf inschrijft via volgende link 


Deelname is gratis.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_mxQmYw7WX-W0A8ie56OjvLa4LYnuNf-ECXz3Pk2-JwlWNg/viewform


Het e-mailadres dat u opgeeft, wordt gebruikt om u de toelichtende documenten toe te sturen en om u de link te sturen om deel te kunnen nemen. Om te voorkomen dat uw e-mails die essentieel zijn voor de overdracht van informatie worden geblokkeerd, moet u het opgeven van een adres dat aan uw school is gekoppeld, vermijden: de meeste mailings worden geweigerd.


Een hele dag voor een computer zitten is vermoeiend. Daarom wordt het online festival verdeeld in drie sessies van 1h30, waartussen u pauzes kan nemen.


De presentaties bestaan uit video-clips, soms geïntegreerd met een PowerPoint. Dankzij deze aanpak kan u zien hoe de experimenten worden opgezet, welk materiaal wordt gebruikt, u kan de uitvoering van het experiment volgen, de theoretische uitleg en ook hoe dit te integreren in de klaspraktijk.

De meeste presentaties worden ‘live’ becommentarieerd door de auteurs van de presentatie.

U kan ook gebruik maken van een chatoptie om vragen te stellen aan ons team. Deze vragen zullen gegroepeerd worden en doorgegeven aan de auteur van de sessie.

Wanneer u deelneemt, ontvangt u in de loop van de online sessie een formulier waarmee u een aanwezigheidsattest kan aanvragen.

Copyright Science on Stage Belgium © All Rights Reserved